loader image

Extreme Fitness Mariusz Kosior zaprasza do składnia ofert na dostawę sprzętu treningowego w ramach projektu pt. “Rozwój przedsiębiorstwa EXTREME FITNESS Mariusz Kosior poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnego systemu treningowego w Radomyślu Wielkim nr 00995-6935-UM0911550/19 realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Załączniki:

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 wzór umowy

Zapytanie ofertowe