Informacja

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EXTREME FITNESS Mariusz Kosior z siedzibą w 39-300 Mielec, ul. Targowa 8, adres e-mail: kontakt@exfit.pl

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO w celu wykonania usługi i/lub przetworzenia zapytania.

Dane osobowe będą przechowywane w bazie administratora i przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Z uwagi na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz w pełni prawo do:

– dostępu do nich w tym uzyskania ich kopii,
– żądania sprostowania ich,
– wniosku i ich usunięcie,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– ograniczenia ich przetwarzania,
– wycofania zgody w zakresie ich przetwarzania,
– przeniesienia danych osobowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw – prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@exfit.pl